آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۶۳۴
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۵۸۲
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۴۱۹
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۴۱۶
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۳۹۳
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۴۱۸
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۴۰۵
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۹۷
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۴۱
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۴۲۲
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۶۲
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۵۷
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۴۱۷
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۴۲۹
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۴۰۴
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۴۱۷
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۳۸۹
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۸۷
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۴۷
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۷۳
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۶۰
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۹۳
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۵۱
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۴۰۶
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۳۸۴
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۳۷۷
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۴۱۶
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۴۳۴
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۳۸۹
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۳۸۲
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۳۹۶
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۴۴۹
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۹۰
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۹۵
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۷۸
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۴۲۵
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۴۴۵
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۵۵۶
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۴۲۷
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۴۳۰