آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (38)
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۰
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۱
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۳۷
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۴
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۶
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۴۸
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۴۵
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۴۹
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۴۶
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۵۰
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۴۸
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۴۶
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۴۶
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۵۴
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۵۳
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۵۴
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۵۵
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۵۵
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۴۶
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۵۲
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۴۸
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۵۲
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۵۷
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۵۳
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۶۵
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۵۶
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۵۴
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۶۳
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۶۸
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۷۶
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۷۵
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۷۷
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۷۳
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۷۵
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۰۲
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۹۳
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۹۷
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۹۸