آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۱۷۴
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۱۹۱
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۹۹
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۹۶
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۱۹۷
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۹۱
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۹۵
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۹۳
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۶۶
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۷۸
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۸۵
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۸۶
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۹۱
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۷۷
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۸۷
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۹۰
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۱۸۷
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۷۸
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۸۰
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۹۲
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۳
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۸۵
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۸۱
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۱۸۶
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۹۳
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۹۱
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۱۹۴
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۲۲۴
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۱۸۵
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۱۹۱
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۱۷۱
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۱۲
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۲۰۲
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۹۴
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۲۰۲
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۲۰۲
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۲۱۰
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۲۸۸
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۲۲۷
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۲۴۷