آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : حسابرسی
تعداد مطالب (40)
آيا تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع ماده ٥٨٤ قانون تجارت، تاجر محسوب مي شوند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۴۹
اصول کنترل های مهم داخلی
۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۷۲
ماهیت و میزان شناخت از کنترلهای مرتبط
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۱۹
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۱۲
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تعداد بازدید: ۱۱۵
مطابقت با قوانین بنیادی و طبیعی حسابرسی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۴
ارتقای کیفیت
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۰
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۱۳
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ - ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﺭ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۰۳
انواع حسابرسان
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۱۲
انواع حسابرسی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۱۰
حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۰۹
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کارعبارت است از:
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۱۵
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۱۰
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۱۰
روش های حسابرسی برای کشف زیان های احتمالی :
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۱۷
عوامل خطر مرتبط با تحريفهاي ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۱۱۳
تعیین گروه حسابرسی
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۱۶
*  استقلال حسابرس
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۰۸
حسابرس ، ذی حساب  و ممیز مالیاتی 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۴
شركتهايي كه نياز به حسابرس دارند:
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۳
ریسک و ابهام
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۰۷
اندازه‌گيري
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۰۷
مسئولیت حسابرسان
۱۳۹۶/۷/۰۵
تعداد بازدید: ۱۱۰
 خطرهاي تحريف بااهميت ارزیابی شده ناشي از تقلب
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۱۵
رجحان استقلال حرفه بر حسابرس مستقل
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۱۷
مسئوليتهای حسابرس 
۱۳۹۶/۶/۱۳
تعداد بازدید: ۱۲۲
شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۱۳۹۶/۶/۱۱
تعداد بازدید: ۱۲۹
انواع مدارك حسابرسی
۱۳۹۶/۵/۳۱
تعداد بازدید: ۱۱۰
انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۱۲۷
ماهیت روشهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۱۱۸
خطرهای حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۳۴
مفاهیم حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۳۶
تحريف در حسابرسي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۳۲
تعاریف حسابرسی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۲۶
حسابرسی عملياتي چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۳۳
اصطلاحات نام تجاری( برند ):
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۸
آزمون انقطاع زماني يا Cut Off
۱۳۹۶/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۶۹
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تعداد بازدید: ۱۴۹
فرصت شفاف‌سازی یا تهدید پنهان‌کاری
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۷۰