آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۱۹۷
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۲۴۷
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۸۰
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۸۱
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۶
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۵
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۲۶
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۶
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۴۷
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۳۸
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۴
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۸
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۷
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۱۴۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۱
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۵۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۶
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۳
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۵۶
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۵۷
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۷۰
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۶۰
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۵۷
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۴۵
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۵۶
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۶۵
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۵۵
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۵۸
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۵۰
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۵
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۲
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۶
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۵۸
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۵۹
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۶۶
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۵۹
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۴
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۷
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۶۹
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۶۴
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۱۷۳
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۷۰
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۲
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۵۷
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۱
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۶
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۵۸
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۴۰
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۱۶۵
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۱۷۲
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۶۲
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۳
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۱۷۲
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۱۷۱
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۸۲
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۷۴
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۸۹
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۸۲
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۷۸
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۹۵
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۷۹
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۹۰
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۸۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۸۳
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۷
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۸۴
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۸۴
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۸۳
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۲۳۴
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۱۷۳
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۴۳
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۷۱
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۷۱
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۸۳
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۸۸
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۹۴
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۰۰
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۰۳
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۲۰۱
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۹۹
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۲۰۰
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۲۲۲
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۲۱۹
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۲۴۵
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۲۱۶
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۲۲۶
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۲۲۲