آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۶۱۰
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۵۹۵
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۳۴۷
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۳۱۷
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۳۰۹
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۳۵۳
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۲۹۳
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۳۶۰
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۹۵
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۳۰۹
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۲۹۴
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۳۲۱
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۳۳۳
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۳۰۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۳۱۴
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۳۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۲۵
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۰۸
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۵۲
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۳۱۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۲۸۴
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۲۸
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۶۴
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۳۳۳
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۰۲
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۳۴۳
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۳۲۱
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۳۵۵
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۲۹۷
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۳۱۰
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۳۰۵
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۳۲۷
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۳۵۹
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۴۰۲
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۳۱۸
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۳۱۳
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۳۴۵
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۳۴۲
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۳۰۱
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۳۱۰
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۳۶۵
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۳۷۹
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۳۴۹
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۳۵۳
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۲۹۹
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۳۱۶
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۳۵۶
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۳۰۶
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۳۶۹
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۳۴۱
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۳۲۸
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۳۵۲
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۲۹۲
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۳۶۳
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۳۳۲
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۲۹۲
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۳۲۷
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۳۰۴
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۳۳
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۸۴
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۳۹۶
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۶۵
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۳۴۸
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۳۷
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۳۴۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۹۲
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۵۰
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۳۹۵
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۹۱
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۳۷۸
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۴۱۶
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۳۴۴
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۶۱۱
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۳۰۰
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۳۰۵
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۶۱
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۳۳۵
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۵۶
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۴۲
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۶۵
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۷۱
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۳۴۳
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۳۶۱
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۳۹۱
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۴۵۱
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۴۰۵
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۴۲۲
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۴۳۰
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۴۲۶