آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۵۹
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۹۴
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۰۸
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۰۹
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۸۷
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۹۵
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۷۹
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۹۴
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۷۷
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۸۰
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۸۱
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۸۲
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۸۴
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۸۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۹۱
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۸۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۹۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۰۱
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۹۸
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۹۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۹۱
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۹۳
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۹۷
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۹۸
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۹۰
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۸۵
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۹۵
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۹۷
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۹۰
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۸۹
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۸۴
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۸۸
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۸۵
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۹۳
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۸۹
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۹۰
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۹۹
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۸۶
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۸۳
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۸۷
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۹۶
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۹۷
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۹۷
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۹۸
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۹۳
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۸۹
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۹۴
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۹۷
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۸۸
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۸۴
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۹۴
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۱۰۵
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۹۵
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۴
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۱۰۳
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۱۴
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۱۴
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۲۲
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۱۶
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۰۹
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۲۴
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۱۷
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۱۹
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۲۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۲۵
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۱
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۷
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۲۱
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۱۸
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۲۷
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۱۱۵
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۲۳
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۲۱
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۱۹
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۱۹
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۲۲
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۲۲
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۲۶
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۲۸
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۲۸
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۲۷
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۳۴
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۱۴۱
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۱۴۲
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۱۶۳
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۴۴
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۱۳۴
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۱۳۷