آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۵
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۲۲۱
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۷۵
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۷۸
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۲
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۶۱
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۲۰
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۳
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۴۲
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۳۴
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۱
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۷
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۴
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۱۴۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۰
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۵۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۵۵
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۳
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۵۸
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۶۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۵۳
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۵۵
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۶۵
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۵۸
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۵۳
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۴۲
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۵۱
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۶۰
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۵۰
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۵۴
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۴۷
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۵۹
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۹
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۱
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۵۴
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۵۵
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۶۲
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۵۲
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۱
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۵
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۶۳
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۵۹
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۳
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۶۴
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۵۷
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۹
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۵۶
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۵۷
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۵۳
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۱۳۸
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۱۶۱
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۱۶۷
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۵۸
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۱
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۱۷۰
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۱۶۸
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۷۴
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۷۱
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۸۵
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۷۶
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۷۳
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۹۲
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۷۷
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۸۷
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۷۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۸۱
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۲
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۹
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۸۰
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۸۰
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۲۲۹
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۱۷۰
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۲۲۲
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۶۷
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۶۸
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۷۷
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۸۴
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۸۹
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۹۰
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۹۸
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۹۵
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۹۴
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۹۴
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۲۱۶
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۲۰۹
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۲۴۰
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۲۱۱
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۲۱۶
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۲۱۷