آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : اقتصاد و مدیریت
تعداد مطالب (89)
آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۸۵
کاتالاکسی چیست؟
۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۲۵
نسبت کارایی چیست؟
۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۲۵
شاخص فلاکت (Misery index)
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۱۲۸
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۰۵
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۱۰۹
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ
۱۳۹۶/۹/۲۰
تعداد بازدید: ۸۷
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺑﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۱۰۸
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ:
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۸۷
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۸۷
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ
۱۳۹۶/۹/۱۹
تعداد بازدید: ۹۳
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۹۵
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﻭﭘﻠﻮﻥ
۱۳۹۶/۹/۱۷
تعداد بازدید: ۹۸
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
۱۳۹۶/۹/۱۲
تعداد بازدید: ۹۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۹۸
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﺭﮐﺘﯿﻨﮓ
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۱۸
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۰۵
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۱۲
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ چیست
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﯼ چیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۰۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﻱچیست ؟
۱۳۹۶/۹/۰۴
تعداد بازدید: ۱۰۳
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۰۷
ﻣﺒﺎﺩﻟﻪچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۱۰
تعریف ﺑﺎﺯﺍﺭ
۱۳۹۶/۹/۰۲
تعداد بازدید: ۱۰۶
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۱۰۱
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۶/۸/۲۳
تعداد بازدید: ۹۱
سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۰۹
تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان 
۱۳۹۶/۸/۲۲
تعداد بازدید: ۱۰۸
مراحل عمده برنامه ریزی
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۰۶
سلسله مراتب برنامه ها
۱۳۹۶/۸/۲۱
تعداد بازدید: ۱۰۵
مدیریت کایزن
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۹۵
مديريت منابع انسانى
۱۳۹۶/۸/۲۰
تعداد بازدید: ۱۱۴
تئوریهای کلاسیک مدیریت
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۹۸
مکتب روابط انسانی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۱۳
ارزش ذاتی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۹۸
ارزش اسمی 
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۰۱
EPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۰۷
DPS
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۹۷
 اهرم مالی     
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۹۳
هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم
۱۳۹۶/۷/۲۹
تعداد بازدید: ۱۰۳
 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است 
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۱۲
آربیتراژ چیست؟
۱۳۹۶/۷/۱۸
تعداد بازدید: ۱۱۰
تعریف GNP و GDP
۱۳۹۶/۷/۱۷
تعداد بازدید: ۱۰۴
هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده
۱۳۹۶/۷/۱۶
تعداد بازدید: ۱۱۲
**بودجه بندی
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۰۵
**بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه 
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۰۰
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۰۱
*بازارهای پول در مقابل بازارهای سرمایه
۱۳۹۶/۷/۱۵
تعداد بازدید: ۱۰۷
نحوه تحلیل صورت سود و زیان 
۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد بازدید: ۱۰۴
ارزش فعلی استانداردهای داخلی و بین المللی
۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۹۳
وکالت بلاعزل
۱۳۹۶/۶/۲۹
تعداد بازدید: ۱۰۷
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
۱۳۹۶/۶/۲۸
تعداد بازدید: ۱۱۴
ثبت های دفتر روزنامه بهای تمام شده در نظام ادواری
۱۳۹۶/۶/۲۵
تعداد بازدید: ۱۰۸
چسبندگی هزینه
۱۳۹۶/۶/۱۲
تعداد بازدید: ۱۱۸
 مديريت سود
۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۱۱۴
حاشیه سود
۱۳۹۶/۶/۰۲
تعداد بازدید: ۱۱۷
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۲۶
 تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۱۳۹۶/۳/۳۱
تعداد بازدید: ۱۲۸
نسبتهای مالی
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۳۳
ابزارهای مالی:
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۲۹
دامپینگ
۱۳۹۶/۳/۲۲
تعداد بازدید: ۱۱۹
نسبتهای اهرمی
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۳۸
 بازارهای مالی و انواع آن 
۱۳۹۶/۳/۲۱
تعداد بازدید: ۱۳۰
نسبت آنی
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۳۲
نسبت جاری 
۱۳۹۶/۳/۲۰
تعداد بازدید: ۱۳۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۳۴
تعریف بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۲۱
تاریخچه بازاریابی
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۲۷
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻤﺮﮎ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۳۲
ﮐﺎﺑﻮﺗﺎﮊ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۳۳
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۱۰
تعداد بازدید: ۱۴۴
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻫﺮﻣﯽ 
۱۳۹۶/۳/۰۹
تعداد بازدید: ۱۲۷
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۴۴
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ    
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۳۵
تولید ناخالص داخلی (GDP) چيست؟
۱۳۹۶/۳/۰۸
تعداد بازدید: ۱۳۰
سرمایه در گردش چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۳۱
بهایابی سنتی
۱۳۹۶/۳/۰۳
تعداد بازدید: ۱۳۴
بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۶
ضرورت بودجه بندی چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۴
اهداف در بودجه :
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۴۵
انواع بودجه
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۴۳
علت تهیه بودجه چیست ؟
۱۳۹۶/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۱۴۲
مدیریت بر مبنای فعالیت
۱۳۹۶/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴۵
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۱۵۱
مدیریت بازاریابی
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۱۵۲
مدیران موفق چه کلماتی را استفاده نمی کنند
۱۳۹۵/۱۲/۰۷
تعداد بازدید: ۱۸۷
تعریف حسابداری مالی
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید: ۱۵۹
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تعداد بازدید: ۱۴۳
تعریف حسابداری مدیریت :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید: ۱۴۷