آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : بورس
تعداد مطالب (76)
در خصوص برنامه خرید و فروش سهام خزانه چه مواردی بایستی رعایت گردد؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۱۹۳
10 اصل برای "موفقیت" در بازار "بورس"
۱۳۹۷/۲/۱۲
تعداد بازدید: ۱۹۶
تالار اصلی و فرعی چیست؟
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۸۰
EPS تقليل‌يافته- اوراق بهادار قابل تبديل
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۷۸
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۹۰
گواهینامه حق تقدم
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۹۳
روش قانونی دریافت سود سهام از شرکت ها
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۶۷
تحلیل تکنیکی یا تحلیل فنی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۵۹
پرتفوي
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۵
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۲۸
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۰
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۵۳
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۵۲
ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۵۴
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۶۸
سهام فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۴۷
سهام غیر فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۲
بازار حساس
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۴
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۷
ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۱۵۲
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۱۳۰
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۶
قیمت پایانی سهم
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۹
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۹
امید نامه
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۱
مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۰
پیش بینی سود
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۴۲
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۶
سهام جایزه 
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۵۱
بازار اولیه،
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۴۲
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۴
تعداد بازدید: ۱۵۴
سهام عادی چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۲۷
سهام ممتاز چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۴۹
تاریخچه بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۳۰
بورس چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۴۵
انواع بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۴۶
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۴۴
ویژگیهای سرمایه پذیران
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۵۰
بازارهای خارج از بورس
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۴۶
انحصار در بازار چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۵۰
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۴۸
اوراق اجاره به شرط تملیک چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۴۹
تامين مالي يا فاينانس ،
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۴۶
سفته بازی چیست؟!
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۴۵
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۴۷
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۱۴۹
ایستگاه معاملاتی
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۱۵۴
حجم مبنا به چه معناست؟
۱۳۹۶/۸/۰۳
تعداد بازدید: ۱۴۶
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۵۰
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۴۷
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۵۰
پرتفوي
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۴۶
انواع کارایی بازار
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۴۸
 محاسبه IRR در اکسل
۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۱۶۷
۱۳۹۶/۵/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۳
شیوه نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۶۲
منظور از دامنه نوسان،
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۷۴
افشای فوری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۶۵
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۶۶
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۶۱
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۶۷
تفاوت‌های فرابورس با بورس
۱۳۹۶/۴/۰۳
تعداد بازدید: ۱۷۶
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۷
ﻧﻤﺎﺩ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۱۷۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۱۸۵
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست ?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۱۹۱
بازار سرمایه چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۹۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝچیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۸۲
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۸۲
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۶۷
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ?
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۸۶
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۹۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۷۳
حباب قیمت چیست
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۹۲