آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : بورس
تعداد مطالب (74)
تالار اصلی و فرعی چیست؟
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۳۵
EPS تقليل‌يافته- اوراق بهادار قابل تبديل
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۴۴
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۴۷
گواهینامه حق تقدم
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۴۸
روش قانونی دریافت سود سهام از شرکت ها
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۳۶
تحلیل تکنیکی یا تحلیل فنی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۳۶
پرتفوي
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۲۶
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۲۸
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۲۹
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۲۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۳۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۳۳
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۳۴
ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۳۵
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۳۴
سهام فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۳۵
سهام غیر فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۳۳
بازار حساس
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۳۵
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۳۵
ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۴۰
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۳۹
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۴۲
قیمت پایانی سهم
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۳۷
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۴۰
امید نامه
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۳۷
مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۴۰
پیش بینی سود
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۴۱
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۳۹
سهام جایزه 
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۴۰
بازار اولیه،
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۳۷
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۴
تعداد بازدید: ۴۳
سهام عادی چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۳۶
سهام ممتاز چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۴۰
تاریخچه بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۳۸
بورس چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۴۰
انواع بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۴۰
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۳۸
ویژگیهای سرمایه پذیران
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۳۸
بازارهای خارج از بورس
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۳۹
انحصار در بازار چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۳۸
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۴۰
اوراق اجاره به شرط تملیک چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۴۱
تامين مالي يا فاينانس ،
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۳۸
سفته بازی چیست؟!
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۳۷
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۳۸
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۳۹
ایستگاه معاملاتی
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۳۸
حجم مبنا به چه معناست؟
۱۳۹۶/۸/۰۳
تعداد بازدید: ۳۹
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۳۸
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۴۰
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۳۹
پرتفوي
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۳۸
انواع کارایی بازار
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۵۴
 محاسبه IRR در اکسل
۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۴۸
۱۳۹۶/۵/۱۷
تعداد بازدید: ۵۷
شیوه نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۶۶
منظور از دامنه نوسان،
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۶۵
افشای فوری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۶۵
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۶۶
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۶۴
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۶۶
تفاوت‌های فرابورس با بورس
۱۳۹۶/۴/۰۳
تعداد بازدید: ۷۰
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۶۷
ﻧﻤﺎﺩ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۶۷
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۷۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست ?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۷۳
بازار سرمایه چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۷۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝچیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۷۶
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۷۳
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۷۰
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ?
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۷۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۷۳
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۷۰
حباب قیمت چیست
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تعداد بازدید: ۶۹