آگاه اندیشان
مطالب مربوط به دسته : بورس
تعداد مطالب (76)
در خصوص برنامه خرید و فروش سهام خزانه چه مواردی بایستی رعایت گردد؟
۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۴
10 اصل برای "موفقیت" در بازار "بورس"
۱۳۹۷/۲/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۴
تالار اصلی و فرعی چیست؟
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
تعداد بازدید: ۱۶۴
EPS تقليل‌يافته- اوراق بهادار قابل تبديل
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۶۰
EPS در ساختار پيچيده‌ي سرمايه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۷۰
گواهینامه حق تقدم
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تعداد بازدید: ۱۷۰
روش قانونی دریافت سود سهام از شرکت ها
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۵۶
تحلیل تکنیکی یا تحلیل فنی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۴۲
پرتفوي
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۳
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۱۵
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۲۶
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۹/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۰
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۳۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۳۷
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۰
ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۳۹
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۹/۰۵
تعداد بازدید: ۱۴۶
سهام فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۳۳
سهام غیر فعال
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۴۰
بازار حساس
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۴۰
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۲۹
تعداد بازدید: ۱۴۳
ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۱۳۴
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ
۱۳۹۶/۸/۲۴
تعداد بازدید: ۱۲۱
حجم مبنا
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۰
قیمت پایانی سهم
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۰
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۵
امید نامه
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۳۴
مدیریت واهمیت آن در جوامع امروزی
۱۳۹۶/۸/۱۷
تعداد بازدید: ۱۲۴
پیش بینی سود
۱۳۹۶/۸/۱۶
تعداد بازدید: ۱۳۲
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۱
سهام جایزه 
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۳۴
بازار اولیه،
۱۳۹۶/۸/۱۵
تعداد بازدید: ۱۲۶
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۴
تعداد بازدید: ۱۳۹
سهام عادی چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۱۳
سهام ممتاز چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۳۶
تاریخچه بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۱۷
بورس چیست
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۳۱
انواع بورس
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۲۳
کار اصلی بورس اوراق بهادار چیست ؟
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۳۰
ویژگیهای سرمایه پذیران
۱۳۹۶/۸/۱۳
تعداد بازدید: ۱۳۶
بازارهای خارج از بورس
۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۱۲۴
انحصار در بازار چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۳۷
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۳۰
اوراق اجاره به شرط تملیک چیست
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۳۵
تامين مالي يا فاينانس ،
۱۳۹۶/۸/۱۰
تعداد بازدید: ۱۳۰
سفته بازی چیست؟!
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۳۴
انتقال قهری
۱۳۹۶/۸/۰۹
تعداد بازدید: ۱۲۷
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۱۳۳
ایستگاه معاملاتی
۱۳۹۶/۸/۰۶
تعداد بازدید: ۱۳۵
حجم مبنا به چه معناست؟
۱۳۹۶/۸/۰۳
تعداد بازدید: ۱۳۱
قابلیت نقدینگی
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۴
بازار فعال چیست
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۶
شاخص کل قیمتTEPIX
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۴
پرتفوي
۱۳۹۶/۷/۳۰
تعداد بازدید: ۱۳۳
انواع کارایی بازار
۱۳۹۶/۶/۲۲
تعداد بازدید: ۱۳۹
 محاسبه IRR در اکسل
۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۲
۱۳۹۶/۵/۱۷
تعداد بازدید: ۱۴۶
شیوه نقل و انتقال سهام در شرکت های تجاری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۴۸
منظور از دامنه نوسان،
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۹
افشای فوری
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۲
اوراق اجاره
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۶
اوراق اجاره به شرط تملیک
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۲
۱۳۹۶/۴/۱۹
تعداد بازدید: ۱۵۶
تفاوت‌های فرابورس با بورس
۱۳۹۶/۴/۰۳
تعداد بازدید: ۱۶۱
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﺩ چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۱۵۱
ﻧﻤﺎﺩ چیست؟
۱۳۹۶/۳/۱۷
تعداد بازدید: ۱۶۲
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﯽ چیست?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۱۷۴
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ چیست ?
۱۳۹۶/۳/۱۳
تعداد بازدید: ۱۷۸
بازار سرمایه چیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۷۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝچیست ؟
۱۳۹۶/۳/۱۲
تعداد بازدید: ۱۶۹
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۶۴
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼﻴﺴﺖ ؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۴۹
ﺳﻬﻢ ﭼﻴﺴﺖ ?
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۷۱
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻱچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۷۹
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺠﯽچیست؟
۱۳۹۶/۳/۰۶
تعداد بازدید: ۱۶۳
حباب قیمت چیست
۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۷۸