آگاه اندیشان
عدم تکلیف به رعایت ماده ۱۶۹ توسط دفاتراسنادرسمی
عدم تکلیف به رعایت ماده ۱۶۹ توسط دفاتراسنادرسمی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۲۱
تعداد بازدید: ۷۲۷
تعداد نظرات: ۵

کانون سردفتران ودفتریاران ، تکلیف به رعایت ماده ۱۶۹ توسط دفاتر اسناد رسمی را تشریح کرد.

۱

۰

نظرات