آگاه اندیشان
شرکتهای مجاز تا چه میزان می توانند سهام خزانه عرضه و نگهداری نمایند؟
شرکتهای مجاز تا چه میزان می توانند سهام خزانه عرضه و نگهداری نمایند؟
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۶۱۱
تعداد نظرات: ۱۵

•  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین‌نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سهام ثبت‌شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.

•  خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه) بیش از 50 درصد کاهش یابد.

•  کل مبلغ برنامه سهام خزانه در زمان تصویب هیئت مدیره ناشر نمی‌تواند بیشتر از 40 درصد ارزش ویژه شرکت را کاهش دهد.

نتیجه: سهام خزانه به عنوان سهام شناور آزاد تلقی نمی‌گردد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات