آگاه اندیشان
مبادلات در مناطق ويژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری
مبادلات در مناطق ويژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۰۲
تعداد بازدید: ۲۲۶
تعداد نظرات: ۰

** شركت‌هايي كه در مناطق ويژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی فعاليت می‌نمايند ، در محدوده مناطق ياد شده و همچنين از بابت انجام واردات و صادرات با خارج از كشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع  قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گردند . ليكن مبادلات و نقل و انتقال كالا بين مناطق مذكور با داخل كشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهد بود .

** شايان ذكر است به استناد ماده ( ۱۳ ) قانون موصوف ماليات‌ها و عوارض پرداخت شده بابت صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور كه از طريق مبادی خروجی رسمی صورت می‌گيرد، با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته مسترد می ‌گردد.

۱

۰

نظرات