آگاه اندیشان
تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی
تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲۷
تعداد بازدید: ۲۶۱
تعداد نظرات: ۰

* با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام کنید به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظفه اطلاعات رو در اختیار مؤدی قرار دهید

* گزارش رسیدگی را به دقت بررسی کنید

* نحوه رسیدگی را با مقررات ق م م  آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، رای شورای عالی مالیاتی و رای دیوان عدالت اداری مقایسه و اگر مغایرتی بود فهرست کنید.

* لایحه دفاعیه را با مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم کنید فقط به قوانین استناد کنید

* اگر به قانون تسلط ندارید، ریسک نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بگیرید

*  وقتی یکی از نمایندگان ماده ۲۴۴ در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد:

* دفاعیات را کتباً مطرح کنید. (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیأت‌ها ثبت و رسید دریافت کنید)

* مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتباً در صورتجلسه رسیدگی اعلام و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ عدم رسمیت جلسه اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید.

* اگر نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق بازرگانی اعلام و ارسال کنید

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات