آگاه اندیشان
مدارک لازم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 
مدارک لازم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۱۰
تعداد بازدید: ۲۰۴
تعداد نظرات: ۰

مدارک لازم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 

 ۱- دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی از سایت www.tax.gov.ir

 ۲- اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی (شامل کد اقتصادی، شناسه ملی شخص حقوقی،کد رهگیری پیش ثبت نام و مشخصات اداره کل مالیاتی، شماره واحد مالیاتی، کلاسه پرونده مالیاتی)

 ۳- اطلاعات هویتی شرکت و سایر محل های فعالیت شرکت شامل (روزنامه رسمی، مجوز فعالیت، اطلاعات سجلی، اعضای هیئت مدیره و نشانی اقامتگاه قانونی به همراه کدپستی)

 ۴- تراز آزمایشی کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی (قبل وبعداز بستن حسابهای موقت)

 ۵- صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته

 ۶- صورت گردش مواداولیه، گردش کالای ساخته شده و سایر موجودیها

 ۷- صورت گردش عملکرد و سود و زیان

 ۸- اطلاعات ثبتی دفاتر قانونی (کل و روزنامه) شامل شماره و تاریخ ثبت دفاتر

 ۹- اطلاعات ملک مورد اجاره اقامتگاه قانونی

 ۱۰-اطلاعات مربوط به صادرات و دریافتی های ارزی

 ۱۱-اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری (در مورد شرکت های پیمانکاری)

 ۱۲-اطلاعات صورت ریز فروش محصولات و کالای فروش رفته و صورت وضعیت های گواهی شده

 ۱۳- صورت ریز تعدیلات سنواتی

 ۱۴- صورت مالیاتهای پرداخت شده (شماره فیش و تاریخ پرداخت)

 ۱۵- اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت (شماره قرارداد،نام و شماره عضویت حسابدار رسمی)

 ۱۶- اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی (اداره کل، شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه  پرونده)

 ۱۷- تعیین گروه فعالیت و زیر گروه فعالیت شرکت

 ۱۸- تعیین میزان کارکنان شرکت در پایان دوره مالی

 ۱۹-شماره فیش پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه در صورتی که مودی افزایش سرمایه طی دوره مالی داشته باشد.

 ۲۰-فهرست سهامداران به انضمام میزان سهام و مبلغ سهام هریک از سهامداران عمده

 ۲۱-شماره حساب بانکی جهت درج در اظهارنامه مالیاتی

مودیان مالیاتی موردنظر توجه داشته باشند با توجه زمان بر بودن تهیه و تنظیم بعضاً هر یک از اقلام فوق و از طرفی فرصت زمان اندک باقیمانده ی آخرین مهلت مقرر قانونی جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی ( ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۶ ) از هم اکنون اقدامات لازم و اولیه را درخصوص تهیه و پیش نویس موارد فوق بعمل آورند .

#مالیات 

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات