آگاه اندیشان
 قانون مالیاتهای مستقیم 
 قانون مالیاتهای مستقیم 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۲۰
تعداد بازدید: ۱۹۴
تعداد نظرات: ۰

 قانون مالیاتهای مستقیم 

ماده ۳۴ اصلاحی 

 اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند

بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی *دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

* ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

* دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

* شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

* شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی 

* صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور .

#مالیات

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات