آگاه اندیشان
مشمولین ارسال فهرست معاملات
مشمولین ارسال فهرست معاملات
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۰۲
تعداد بازدید: ۲۷۰
تعداد نظرات: ۰

مشمولین ارسال فهرست معاملات

*  برابر ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن ؛؛؛

*  اشخاص مکلف به ارسال معاملات فصلی به شرح زیر معرفی شده اند :

 ۱ . کلیه اشخاص حقوقی /

 ۲ . صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده /

 ۳ . صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شوند

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات