آگاه اندیشان
اموال معاف از مالیات بر ارث
اموال معاف از مالیات بر ارث
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۳۱
تعداد بازدید: ۲۲۶
تعداد نظرات: ۰

اموال معاف از مالیات بر ارث

- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد (بند 1 ماده 24).

- اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (2) قانون مالیات‌ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به‌شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور (بند 3 ماده 24)

- اثاث البیت محل سکونت متوفی (بند 4 ماده 24)

- اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌ها قرارگیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیرد. (صدر ماده 21)

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات