آگاه اندیشان
مراحل اعتراض مالیاتی مرحله 1
مراحل اعتراض مالیاتی مرحله 1
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۲۱۰
تعداد نظرات: ۰

مراحل اعتراض مالیاتی مرحله 1

توافق با اداره امور مالیاتی

 در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد. 

۱

۰

نظرات