آگاه اندیشان
نقش مالیات در توسعه کشور
نقش مالیات در توسعه کشور
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۲۵۶
تعداد نظرات: ۰

** مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه های توسعه ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه بودجه.

* مولفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی :

* رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.

* نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.

* امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.

* مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی می شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت‌بردار نیست.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات