آگاه اندیشان
 برگ تشخیص مالیات 
 برگ تشخیص مالیات 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۳۰
تعداد بازدید: ۱۸۲
تعداد نظرات: ۰

 برگ تشخیص مالیات 

برابر ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ،  در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ‌برگ تشخیص مالیات ، قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب ‌پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی ‌را به شرح ماده  ۲۳۸ این قانون ( توافق با رئیس امور مالیاتی جهت تایید یا تعدیل درآمد مشخصه ) رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان‌ درآمد مشمول مالیات‌ مختومه تلقی می‌گردد . در مواردی که‌ مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند ،  درآمد تعیین شده‌ در برگ تشخیص مالیات قطعی است‌.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات