آگاه اندیشان
ماده ٥٧ ق . م . م
ماده ٥٧ ق . م . م
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۲۳
تعداد بازدید: ۲۰۹
تعداد نظرات: ۰

ماده ٥٧

مطابق ماده ٥٧ قانون مالياتهاي مستقيم در مورد شخص حقيقی که هيچ گونه درآمدی ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده ٨٤ اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده ‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهد شد به اداره  امور مالياتي محل وقوع ‌ملک تسليم و اعلام نمايند که هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. 

اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به ‌اداره امور مالياتي محل سکونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي که ‌ثابت ‌شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به ‌اضافه يک برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد.

در اجراي حکم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي وجوايز و سود ناشي از سپرده‌های بانکي درآمد تلقي نخواهد شد.

تبصره ١: حکم اين ماده در مورد فرزندان صغيری که تحت ‌ولايت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ٢: در صورتي که ساير درآمدهاي مشمول ماليات ‌ماهانه مؤدي کمتر از مبلغ مذکور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاک که با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول‌ ماليات خواهد بود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات