آگاه اندیشان
مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند ?
مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند ?
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۲۶
تعداد بازدید: ۲۳۰
تعداد نظرات: ۰

مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند ?

 ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را معرفی نموده است :

الف) کلیه اشخاص حقوقی 
 ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند

 ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده  مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود . 

 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد .با توجه به مراتب آخرین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۶ ، ۱۵/ آبان/ ۱۳۹۶ می باشد .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات