آگاه اندیشان
انواع مالیات بر درآمد
انواع مالیات بر درآمد
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
تعداد بازدید: ۲۳۴
تعداد نظرات: ۰

enlightenedمالیات بر درآمد املاک:
 این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.

enlightenedمالیات بر درآمد مشاغل:
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می گردد.

enlightenedمالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
 مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و همچنین درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می گردد.

enlightenedمالیات بر درآمد اتفاقی:
 مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات