آگاه اندیشان
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۱۱
تعداد بازدید: ۲۲۶
تعداد نظرات: ۰

حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی

*بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
*رسیدگی اثباتی
*رسیدگیهای خاص

**بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی

به منظور کشف موارد عدم وجود کنترلهای داخلی مناسب، یا عدم اجرای صحیح کنترل ها و تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم

**رسیدگی اثباتی

اثبات صحت تک تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اظهارنظر در مورد کلیت صورتهای مالی

**رسیدگی های خاص

یعنی انجام بررسی و رسیدگی در مورد مانده برخی از حسابها به منظور و اهدافی خاص

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات