آگاه اندیشان
علت رد دفاتر قانونی
علت رد دفاتر قانونی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
تعداد بازدید: ۲۹۰
تعداد نظرات: ۰

چرا دفاتر قانونی شرکت شما رد می شود؟!
یکی از وظایف مؤدیان مالیاتی، تنظیم دفاتر روزنامه و کل و ارائه آن به اداره دارایی محل فعالیت شرکت است تا برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
برای نوشتن دفاتر قانونی الزامات و نکاتی تعیین شده است که هر حسابداری باید پیش از انجام چرخه حسابداری از اجرای دقیق آن مطمئن شود. ” آئین نامه تنظیم دفاتر قانونی” که از طرف سازمان امور مالیاتی منتشر شده است، وظایف مودیان و نحوه نوشتن دفاتر قانونی را مشخص می سازد. پیشنهاد می شود پیش از نوشتن دفاتر قانونی این آئین نامه را مطالعه کنید.
نکات مهم در این آئین نامه به قرار زیر است:

۱)قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در دفاتر قانونی روزنامه و کل، باید این دفاتر از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و یا ادارات امور مالیاتی امضا، پلمپ و ثبت شود.

۲)نوشتن دفاتر با مداد و ابزارهایی که به سهولت قابل محو شدن می باشد ممنوع است.


۳)برای ثبت رویدادهای مالی در هر سال باید از دفاتر همان سال استفاده کرد و ثبت رویدادهای مالی دو سال متوالی در یک دفتر ممنوع است.

۴)نوشتن دفاتر به صورت دستی الزامی است و استفاده از نرم افزارهای حسابداری دلیلی برای ننوشتن دفاتر نمی باشد.

۵)در شرکت هایی که از نرم افزار مالی استفاده نمی شود، رویدادهای هر روز باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه وارد شود.

۶)کلیه عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه، باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در دفتر کل وارد شود.

نکته:
تاخیر در ثبت دفتر اگر به قصد سو استفاده نباشد (به تشخیص اداره امور مالیاتی)، تا ۱۵ روز مجاز است.

نکته:
تاخیر در ثبت برای شرکت هایی که جدید التاسیس هستند، تا ۳۰ روز از تاریخ تاسیس مجاز است.

۷)شرکت هایی که از نرم افزار مالی استفاده می‌کنند، می توانند خلاصه ای از عملیات ماهانه را که در نرم افزارهای مالی وارد شده است، تا پانزدهم ماه بعد در دفتر روزنامه ثبت کرده و به دفتر کل منتقل کنند.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات