آگاه اندیشان
معافیت از مالیات بر دارایی در مناطق آزاد
معافیت از مالیات بر دارایی در مناطق آزاد
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۲
تعداد بازدید: ۲۰۲
تعداد نظرات: ۰

 معافیت از مالیات بر دارایی در مناطق آزاد

** قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۱۳۷۲ پس از تصویب‌، ابلاغ شد‌. یکی از مشوق‌های مناطق آزاد در ایران و سایر کشور‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران‌، معافیت مالیاتی‌است ‌.

* در معافیت از مالیات‌های مستقیم‌، یکی از بخش‌های معاف از مالیات، دارایی اشخاص در مناطق آزاد‌است ‌.

* سوالی که اکنون مطرح می‌باشد این‌است که چه نوع از دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد‌، از پرداخت مالیات‌های مستقیم معاف‌است‌؟

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات