آگاه اندیشان
روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی
روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تعداد بازدید: ۳۰۱
تعداد نظرات: ۰

روش های رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی

۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )

۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )

۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م

۵ . شورای عالی مالیاتی

۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

۷ . دیوان عدالت اداری

Acc News Center

 

۱

۰

نظرات