آگاه اندیشان
اتباع خارجی و مالیات حقوق.
اتباع خارجی و مالیات حقوق.
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۲۵۲
تعداد نظرات: ۰

اتباع خارجی و  مالیات حقوق.

 مطابق ماده 89 ق.م.م :

 اتباع خارجی جهت صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و اشتغال باید مفاصاحساب مالیاتی دریافت نمایند یا اینکه كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی تعهد کتبی مبنی بر پرداخت مالیات آنها ارائه دهد.

 نکته 1 : مطابق تصویب نامه شماره 44327.ت.20790.ه مورخ 1379.10.04 ، مالیات حقوق اتباع خارجی بایستی بر مبنای حقوق پرداختی طبق قراردادهای منعقده تهیه شود و در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، از جدول تهیه شده توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی استفاده شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات