آگاه اندیشان
اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تعداد بازدید: ۲۱۷
تعداد نظرات: ۰

 اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده

 اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده ، مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد .

 شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

۱ . فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد.

۲ . صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.

۳ . فاکتور خرید متعلق به مودی مالیاتی باشد.

۴ . مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد.

۵ . کالاها یا خدمات ذکر شده جز کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند.

۶ . مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوطه محاسبه و ثبت شده باشد.

۷ . مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.

Acc Learn Center

۲

۰

نظرات