آگاه اندیشان
چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود
چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تعداد بازدید: ۱۴۰
تعداد نظرات: ۰

 شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:

الف- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.

ب- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.

پ- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.

ت- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.

Acc Learn Center

۲

۰

نظرات