آگاه اندیشان
انواع مالیات بر ارزش افزوده
انواع مالیات بر ارزش افزوده
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تعداد بازدید: ۱۲۲
تعداد نظرات: ۰

 به طور کلی سه نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد :

*مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی ،
*مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی ،
*مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی ،

**  هر کدام از این سه نوع مالیات نیز بر مبنای دو اصل مبدا یا اصل مقصد محاسبه می شوند .

*** در اصل مبدا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور تولید می شوند ، وضع می شود.

*** در اصل مقصد ، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور مصرف می شوند ، وضع میگردد .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات