آگاه اندیشان
برخي از شروط باطل در قرارداد كار
برخي از شروط باطل در قرارداد كار
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تعداد بازدید: ۱۴۹
تعداد نظرات: ۰

*ساعات مازاد بر ساعت قانونی (44 ساعت کار در هفته) بدون پرداخت اضافه کاری

*کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را نداشته باشد

*عدم استفاده كارگر از تعطیل هفتگی

*حقوق در قبال کارکرد 7 ساعت 20 دقیقه در روز کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار باشد

*پرداخت حق بيمه به صورت نقدي به كارگر

*فسخ قرارداد و اخراج كارگر با تصميم كارفرما

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات