آگاه اندیشان
مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:
مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
تعداد بازدید: ۲۷۴
تعداد نظرات: ۰

* کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد

*کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است

* کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده

* کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور

 *کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…

*کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی یا صورتحساب های صادره

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات