آگاه اندیشان
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد بازدید: ۱۵۹
تعداد نظرات: ۰

*حسابرسان واحدهای بخش عمومی، اغلب مسئولیت بیشتری در رابطه با کنترلهای داخلی دارند، برای مثال ارائه گزارش در رابطه با رعایت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها.

*حسابرسان واحدهای بخش عمومی می‌توانند مسئولیت گزارش رعایت قوانین، مقررات یا سایر الزامات را نیز داشته باشند. بنابراین، بررسی کنترلهای داخلی توسط حسابرسان بخش عمومی می‌تواند گسترده‌تر و مفصل‌تر باشد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات