آگاه اندیشان
تخفیف تعاونی ها - مقرر در تبصره 6 ماده 105 ق.م.م
تخفیف تعاونی ها - مقرر در تبصره 6 ماده 105 ق.م.م
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
تعداد بازدید: ۲۴۱
تعداد نظرات: ۰

ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%)تخفیف از نرخ موضوع ماده 105 ق.م.م می باشد.

۰

۰

نظرات