آگاه اندیشان
 ثبت مالیات پرداختنی به عنوان ذخیره به سه دلیل زیر کار 100% اشتباهی است : 
 ثبت مالیات پرداختنی به عنوان ذخیره به سه دلیل زیر کار 100% اشتباهی است : 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تعداد بازدید: ۶۸۸
تعداد نظرات: ۹

 اینکه ذخیره بدهی است که زمان و مبلغ آن با ابهام همراه است 

حالا 
فرض کن شما خودت به صورت مالی خودت و اعداد خودت ابهام داشته باشی به نظرتون با ثبت ذخیره خودتونو زیر سوال نمیبرید ?

نکته دوم : 
 شما دقیقا میدونی مالیات ابرازی چه قدره و کی باید پرداخت کنی پس دلیلی نداره از واژه ذخیره استفاده کنید 

نکته سوم : 
در نشریه ۱۶۶ سازمان هم با تغییرات ذخیره مالیات را به مالیات پرداختنی تغییر داده است . 

پس 
به سه دلیل فوق به هیچ عنوان استفاده ذخیره کار درستی نیست

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات