آگاه اندیشان
تخفیف مالیاتی تعاونی ها
تخفیف مالیاتی تعاونی ها
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تعداد بازدید: ۶۲۴
تعداد نظرات: ۹

 تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم /

▪️بر اساس تبصره فوق ، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه ­های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده ( ماده ۱۰۵ ) می­باشد .با توجه به صراحت تبصره مذکور فقط درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت­ها و اتحادیه ­های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵% تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می باشد و درآمدهای کتمان شده ، هزینه­ های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می­باشد.به عبارتی در مواردی که اشخاص یاد شده درآمد مشمول مالیات ابرازی نداشته باشند و درامد آنها بطور علی الراس تشخیص داده شده باشد مشمول تخفیف موردنظر نخواهند بود .در مواردی هم که درآمد مشمول مالیات ابرازی داشته ولی به هر دلیلی درآمد تشخیصی آنها به روش علی­ الراس تعیین می­گردد ، آن مقدار درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور ، مشمول تخفیف یادشده خواهدبود .

AccLearn Center

 

۰

۰

نظرات