آگاه اندیشان
رفع سوء اثر و محرومیت از چک برگشتی
رفع سوء اثر و محرومیت از چک برگشتی
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۶۲۰
تعداد نظرات: ۰

صادرکننده چک بلامحل ( چک برگشتی ) که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد به عنوان محرومیت کلیه حساب های جاری آن بسته و تا سه سال از باز کردن حساب جاری محروم میباشد.مسوولین شعب هر بانکی موظف است این محرومیت را اعمال نماید در غیر این صورت حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند را جهت اعمال محرومیت به صورت مرتب و منظم نگهداری نماید.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات