آگاه اندیشان
راههای رفع سوء اثر و محرومیت از چک برگشتي
راههای رفع سوء اثر و محرومیت از چک برگشتي
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۱۱۸۸
تعداد نظرات: ۳

به موجب بند 24 مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری ،صرف صدور حتی یک فقره چک بلامحل را که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد ،سبب محرومیت از اعطای دسته چک جدید می داند.

در این بند مدت محرومیت از داشتن دسته چک ذکر نشده ولیکن در تبصره اعلام داشته اگر چنین صادر کننده ای ظرف مدت《 10 روز 》از تاریخ صدور گواهی حسن نیت خود با تامین وجه چک ،یا ارایه لاشه اثبات کند مشمول محرومیت فوق نخواهد شد.
ولیکن بعد از پایان این 10 روز نیز میتوان با تحقق یکی از موارد زیر از محرومیت های ذکرشده رفع اثر نماید

1- رفع محرومیت با تامين موجودی :
صادر کننده چک بلامحل میتواند جهت رفع محرومیت ها ،مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاري واريز شود .

2- ارائه لاشه چک به شعبه:
اخذ لاشه چک از ذي نفع آن و ارایه به شعبه یکی دیگر از راه های رفع سوء اثر ومحرومیت از دسته چک می باشد.

3- ارائه رضايت نامه رسمی دارنده چک به شعبه:
بدلیل مفقودی و یا هردلیل دیگر لاشه چک در دسترس نیست صادر کننده چک و ذینفع با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و پرداخت مبلغ و اخذ رضایت نسبت به چک برای رفع محرومیت اخذ دسته چک و سوء اثر از چک به شعبه مراجعه میکند.

4- واريز مبلغ چک به حساب و مسدود کردن آن به مدت دو سال:
درصورتیکه لاشه چک و دارنده چک دردسترس نباشند و ارائه رضایت نامه رسمی میسر نباشد صادرکننده چک میتواند معادل مبلغ چکهای برگشتی به حساب واریز نموده تا تعیین تکلیف چک یا حداکثر بمدت 2 سال مبلغ در حساب باقی بماند و صاحب حساب در صورت عدم مسدود شدن حساب تقاضای رفع سوء اثر از چک و محرومیت اخذ دسته چک نماید.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات