آگاه اندیشان
کد فراگیر چیست؟
کد فراگیر چیست؟
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۵
تعداد بازدید: ۶۵۴
تعداد نظرات: ۲

اتباع و شرکتهای خارجی برای ثبت نام در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور مانند ثبت معاملات فصلی باید به جای شناسه ملی یا کد اقتصادی دارای کد فراگیر باشند.
برای ثبت اطلاعات و دریافت کد فراگیر باید وارد لینک زیرشوید

  http://e4.tax.gov.ir/pages/action/show/13
‌روش دریافت شماره اختصاصی اشخاص خارجی جهت استفاده در سامانه معاملات فصلی
الف) هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.

ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می رود.
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی درمعاملات استفاده نمایند.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات