آگاه اندیشان
انواع بازنشستگی بانوان با قوانین فعلی
انواع بازنشستگی بانوان با قوانین فعلی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۶
تعداد بازدید: ۵۰۷
تعداد نظرات: ۰

۱- بازنشستگی با ۴۵سال سن و ۳۰سال سابقه

۲- بازنشستگی با ۵۵سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه

۳- بازنشستگی با ۲۰سال سابقه و ۴۲سال سن برای مشمولین قانون کار

۴- بازنشستگی با ۲۰سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور

۵- بازنشستگی با ۲۰سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان

۶- داشتن حداقل ۲۰سال سابقه و ۴۵سال سن برای معلولان عادی

۷- داشتن ۳۵سال سابقه بدون شرط سنی

۸- داشتن ۵۵سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه

۹- بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵سال رسیده، ولی زیر ۱۰سال سابقه دارند.

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات