آگاه اندیشان
مواردی که نیاید در معاملات فصلی ثبت کنید
مواردی که نیاید در معاملات فصلی ثبت کنید
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۳۱
تعداد بازدید: ۸۰۴
تعداد نظرات: ۵

1-خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

2️-خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

3️- سود و کارمزد بانک‌هاو موسسات اعتباری غیر بانکی

4️- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند

5️-  دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

6️- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادی‌های عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود

7️- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض

8️- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت میشود

9️- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

10-  براساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد
** حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

11-  وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
12-  معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات