آگاه اندیشان
قانون پولشویی :
قانون پولشویی :
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۲
تعداد بازدید: ۶۴۸
تعداد نظرات: ۷

قانون پولشویی :

قانون پول شوئي را همه كشورها منهاي پنج كشور اجرا مي كنند ، بر اساس قانون پول شوئي خريد بيش از ده هزار دلار به صورت فيزيكي ( خريد فيزيك دلار ) مجاز نيست و پول شوئي تلقي ميشود اما خريد دلار به صورت حواله به هر ميزان  بلامانع است .شما مي توانيد يك ميليارد دلار بخريد و آن را براي طرف تجاري خود در خارج حواله كنيد و هيچ مشكلي ندارد اما نمي توانيد بيش از ده هزار دلار از صرافي خريداري كنيد و آن را در منزل نگهداري كنيد،  نگهداري بيش از ده هزار دلار ارز در منزل پول شوئي است .كساني كه از صرافي ها بيش از ده هزار دلار خريداري مي كنند و ان را در منزل نگهداري مي كنند نام آنها در سيستم " سنا " در بانك مركزي ثبت ميشود و به هر جهت هر چند اكنون بانك مركزي اقدامي انجام نمي دهد اما نام آنها به عنوان كسي كه پول شوئي كرده در سيستم ثبت ميشود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات