آگاه اندیشان
در خصوص برنامه خرید و فروش سهام خزانه چه مواردی بایستی رعایت گردد؟
در خصوص برنامه خرید و فروش سهام خزانه چه مواردی بایستی رعایت گردد؟
دسته بندی: بورس
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۵
تعداد بازدید: ۷۳۰
تعداد نظرات: ۱۰

•  برنامه خرید و یا فروش سهام خزانه باید به تصویب هیات مدیره ناشر برسد.

•  ناشر مکلف‌ است مراتب را یک روز قبل از طرح موضوع در هیئت مدیره، اطلاع رسانی و نیز برنامه مصوب هیات مدیره را در این خصوص بلافاصله پس از پایان جلسۀ هیات مدیرۀ خود، جهت اخذ مجوز به سازمان ارسال نماید.

•  هیات مدیره نمی تواند تصمیم گیری در این خصوص را به غیر تفویض نماید.

•  در صورت وجود عرضه و تقاضا در بازار، ناشر حسب مورد مکلف به خرید یا فروش سهام مطابق برنامه‌های اعلامی خود می باشد. ناشر موظف است اختیار و منابع لازم را طی وکالتی در قالب عقد خارج لازم (وکالت بلاعزل) مطابق متن مصوب سازمان بورس به کارگزار منتخب خود برای اجرای برنامۀ خرید/ فروش سهام خزانۀ اعلامی خود، اعطا کند.

•  ناشر مکلف است هرگونه تغییر در برنامۀ خرید/ فروش سهام خزانۀ اعلامی خود از جمله تغییر در زمانبندی اجرای این برنامه را با تصریح به دلایل توجیهی قبل از اجرا جهت اخذ مجوز به سازمان گزارش و به عموم افشا نماید.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات