آگاه اندیشان
امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه
امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه
دسته بندی: اخبار مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۶
تعداد بازدید: ۷۵۰
تعداد نظرات: ۷

نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت : آن دسته از مودیان محترم مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۹۴ که اطلاعات معاملات فصلی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند ، جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش می باشد.معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا درخواست می شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت و براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

Acc News Center

۱

۰

نظرات