آگاه اندیشان
نصاب معاملات کوچک
نصاب معاملات کوچک
دسته بندی: اخبار مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۹
تعداد بازدید: ۵۵۸
تعداد نظرات: ۰

در سال 1397 که نصاب معاملات کوچک دولتی 250.000.000 ریال اعلام شده است،

لذا تا 5% آن یعنی 12.500.000 ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی در گزارش معاملات فصلي نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و می توان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.

* شايان ذكر است آستانه مبلغ حدنصاب معاملات فصلی در سال 1396 به مبلغ  11.000.000 ریال، تعيين شده بود.

* توضیح اینکه کلیه اشخاص مشمول ارائه گزارش توجه داشته باشند،در زمان صدور فاکتور مصرف کننده نهایی را از سایر مصرف کنندگان(خریداران) شناسایی و در زمان ارائه گزارش فصلی به دو صورت گزارش فروش به مصرف کننده نهایی و گزارش فروش به غیر از اشخاص مزبور مطابق با آیین نامه های اصلاحی تبصره 3 ماده 169 و به تفکیک اشخاص ثبت و ارسال گردد.

Acc News Center

۱

۰

نظرات