آگاه اندیشان
مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ چه مواردی باشد؟
مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ چه مواردی باشد؟
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۲۰
تعداد بازدید: ۷۰۸
تعداد نظرات: ۱۰

مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ چه مواردی باشد؟

1- سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و جرايم‌ ديركرد تسهيلات‌ مالي‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌.

2- مخارج‌ جانبي‌ تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ از قبيل‌ حق‌ ثبت‌ و حق‌ تمبر.

3- مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ و خريد اقساطي.

4- تفاوت‌ تسعير ارز ناشي از تسهيلات‌ ارزي‌ دريافتي‌ تا حدي‌ كه‌ به عنوان‌ تعديل‌ سود تضمين‌ شده‌ و كارمزد تسهيلات‌ مذكور محسوب‌ مي‌شود.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات