آگاه اندیشان
اجبار پرسنل به امضا قرارداد كار سفيد جرم است
اجبار پرسنل به امضا قرارداد كار سفيد جرم است
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۶۷۴
تعداد نظرات: ۵


به استناد ماده ١٠ از قانون كار ، انعقاد قراردادهای سفيد امضا هر چند با توافق كارگران و كارفرمايان تخلف محسوب شده و بر اساس رويه حاكم بر مراجع حل اختلاف وزارت كار متخلفان ( كارفرمايان ) به مراجع قضایی معرفی ميگردند . !
مديران و كارفرمايان توجه داشته باشند كه ، قانون كار از قوانين آمره بوده و هرگونه توافق و تراضی خارج از اين قوانين باطل و برخی موارد مجازات نيز خواهد داشت . !

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات