آگاه اندیشان
قابل توجه مودیان مالیاتی صاحبان املاک اجاری
قابل توجه مودیان مالیاتی صاحبان املاک اجاری
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۳۰
تعداد بازدید: ۶۱۱
تعداد نظرات: ۰


* بر اساس ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، در مورد شخص حقیقی 《 که هیچگونه درآمدی ندارد 》 تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ ق.م.م و برابر آنچه در قانون بودجه مقرر گردیده ( برای سال ۱۳۹۵ تا میزان ۱۵۶ میلیون ریال و برای سال ۱۳۹۶ تا میزان ۱۸۰ میلیون ریال ) از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات 《 از مالیات معاف 》 و مازاد طبق مقررات ، مشمول مالیات می گردد

* به شرط این که اینگونه افراد نسبت به تسلیم اظهارنامه خاصی که مربوط به این موضوع است اقدام و اعلام نماید که هیچگونه درآمد دیگری به غیر از اجاره دریافتی ندارند .

* در صورتی که ثابت شود اظهار مودی خلاف واقع است ، مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد .

* در اجرای این ماده ، حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی ، درآمد تلقی نخواهد شد .

* حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود .

Acc Learn Center

 

۰

۰

نظرات