آگاه اندیشان
جلوگیری از رد دفاتر در اثر بستانکار شدن صندوق و تنخواه
جلوگیری از رد دفاتر در اثر بستانکار شدن صندوق و تنخواه
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۰۷
تعداد بازدید: ۱۵۹۷
تعداد نظرات: ۵۳۹

جلوگیری از رد دفاتر در اثر بستانکار شدن صندوق و تنخواه

* طبق قانون مالیات‌های مستقیم ، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است، مگر اینکه حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت كند یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها در یک روز باشد که در اینصورت موجب رد دفتر نیست.

* ممکن است صاحب صندوق یا تنخواه گردان، بیش از مانده وجه نقد موجود در صندوق یا تنخواه گردان، از محل وجوه نقد شخصی خود هزینه كند و صورت ریز هزینه‌های خود را به امور مالی ارائه دهد و امور مالی هم بدون توجه به مانده حساب صندوق یا تنخواه گردان، سند حسابداری مربوطه را صادر كند و در نتیجه، مانده حساب‌های نقدی بستانکار شود.

◽️آیا کتمان درآمدی صورت گرفته‌ است؟ شرکت قصد داشته که با چنین ثبتی در واقع حساب‌سازی کرده و مالیات کمتری را بپردازد؟ پاسخ کلیه این سوالات و سوالات مشابه آن منفی است.

** اما بایستی برای جلوگیری از رد دفاتر موارد زیر را انجام دهید :

***ابتدا مطمئن شوید که واریزی ها به صندوق و تنخواه و پرداختیها از آنها بطور کامل و در تاریخ صحیح ثبت شده اند.

***اگر هنوز مانده بستانکار بود با تاخیر چند روزه ثبت اسناد پرداخت از صندوق و تنخواه، مانده بستانکار را اصلاح نمایید.

*در صورت باقی بودن مانده بستانکاری ؛ یک سند اصلاحی بسیار ساده در تاریخ بستانکار شدن حساب مورد نظر و به مبلغی مساوی یا بیشتر از مانده بستانکاری صادر نمایید :

    حساب معین صندوق/تنخواه (بد)

                 حساب جاری کارکنان/سایر بستانکاران(بس)

www.agahandishan.com

۱

۰

نظرات