آگاه اندیشان
عدم محاسبه معافیت 101 برای مودیان
عدم محاسبه معافیت 101 برای مودیان
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۳۰
تعداد بازدید: ۲۰۴
تعداد نظرات: ۰

علت عدم محاسبه معافیت 101 برای مودیان اشخاص حقیقی چیست؟

* در اظهارنامه مشارکت در صفحه اطلاعات هویتی شرکابایدنوع شراکت(اختیاری یا قهری)، و در صورت شراکت با همسر در واحد کسبی مربوطه، کدملی همسر مشخص شود.

* همچنین اشخاص حقیقی بمنظور استفاده از معافیت 101باید به سوال نصب سامانه صندوق فروش پاسخ دهند. 
درصورتیکه مودی جزءمشاغل ذکرشده موظف به نصب سامانه صندوق فروش میباشدکه در صورت عدم نصب معافیت101به اوتعلق نخواهد گرفت.

* در صورتیکه هریک ازشرکا مشمول معافیت ماده 101 باشند توسط خود سیستم به هر یک ازشرکا معافیت داده میشود و در نهایت معافیت شرکا جمع شده و به جدول محاسبه مالیات فیلد مربوطه منتقل می شود.

* لازم به توضیح است معافیت بر اساس درصد سهم اعمال نمی گردد و فقط وابسته به تعداد شرکا و نوع شراکت می باشد .

#مالیات

Acc learn Center

۱

۰

نظرات