آگاه اندیشان
طبقه بندی وراث
طبقه بندی وراث
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۴/۳۱
تعداد بازدید: ۱۸۱
تعداد نظرات: ۰

طبقه بندی وراث

وراث ازنظر قانون مالیات‌های مستقیم به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آن‌ها

3- وراث طبقه سوم که عبارت‌اند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها (ماده 18)

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات