آگاه اندیشان
مراحل اعتراض مالیاتی مرحله 2
مراحل اعتراض مالیاتی مرحله 2
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۲۹
تعداد بازدید: ۱۹۶
تعداد نظرات: ۰

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی 

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

۱

۰

نظرات