آگاه اندیشان
هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی 
هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۰۶
تعداد بازدید: ۲۶۸
تعداد نظرات: ۳

هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی 

1- هزینه های جریمه بجز جریمه تاخیربانکی :
درصورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف با تعهد ازسوی اشخاص جریمه ای شناخته شود ، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها و به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰۴/۱۲۳۵۶ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹) باتوجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود
2- هزینه های غیرمرتبط با فعالیت شرکت
3- هزینه کمک و اعانات
4- هزینه تبلیغات به دلیل عدم رعایت ماده 104 ق.م.م : به دلیل پرداخت نکردن مالیات تکلیفی مربوط به قبل از سال ۹۵
5- هزینه مربوط به تعمیرات اساسی داراییهای قابل استهلاک ( که جزو قیمت تمام شده دارایی است نه هزینه )
6- ضایعات غیر متعارف                        
7- خساراتی که وجه آن از طرف بیمه  جبران شده باشد
8- هزینه تاسیس شرکت که زودتر از 10 سال مستهلک شده باشد
9- انجام مخارج بالاتر از حد نصاب قانونی

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات