آگاه اندیشان
ماده ٢٨٠ ق . م . م
ماده ٢٨٠ ق . م . م
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۰
تعداد بازدید: ۱۷۹
تعداد نظرات: ۰

ماده ٢٨٠

* مطابق ماده فوق دولت می‌تواند معادل یك درصد (۱%) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

* مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات