آگاه اندیشان
قانون مالیاتهای مستقیم ماده 155 سال مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم ماده 155 سال مالیاتی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تعداد بازدید: ۲۷۰
تعداد نظرات: ۰

قانون مالیاتهای مستقیم ماده 155 سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

 با توجه به آنچه که بیشتر مشاهده می شود غیر از سال مالیِ عمده اشخاص که مطابقت با سال شمسی دارد ، دو سال مالی دیگر که مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد به شرح زیر می باشد :

*سال مالی که منطبق با سال میلادی است
*سال مالی که منطبق با سال تحصیلی است

 ولی در هر حال سال مالی اشخاص حقیقی ، همان سال مالیاتیِ منطبق با سال شمسی می باشد .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات